Hay-Angliaren : nor bargirk / Matthias Bedrossian.

Yer Numarası
A.V/3660
Dil Kodu
Ermenice
Eser Adının Farklı Biçimi
Armenian-English: New Dictionary
Yayın Bilgisi
Venedik = Venice : S. Lazarus Armenian Academy, 1875-79.
Fiziksel Niteleme
786 s.