Kossuth in Turkey : the impact of Hungarian refugees in the Ottoman Empire, 1849-1851 / Kemal H. Karpat.

Yer Numarası A.V/6494
Dil Kodu İngilizce
Yazar Karpat, Kemal H.
Yayın Bilgisi Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1994.
Genel Not VII. CIÉPO Sempozyumu'ndan ayrıbasım.