Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kırallığı arasında akdolunan ticaret mukavelenamesi.

Yer Numarası B/7955
Dil Kodu Türkçe
Eser Adının Farklı Biçimi Convention de commerce entre la Turquie et le Royaume des Pays-Bas
Yayın Bilgisi [Ankara] : [Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti], [19-?].
Fiziksel Niteleme 29 s.