Beynelmilel sıhhî mukavelename.

Yer Numarası B/7958
Dil Kodu Türkçe
Eser Adının Farklı Biçimi Convention sanitaire internationale
Yayın Bilgisi [y.y.] : [yayl.y.], [19-?].
Fiziksel Niteleme 90 s.