Târîh-i gülşen-i maârif / Ferâizî-zâde es-Seyyid Mehmed Saîd ; [yayına hazırlayan] Şeyhzâde es-Seyyid Mehmed Es'ad, en-Nâzır li Takvîmi'l-Vekāyi.

Yer Numarası
A.III/0057
Dil Kodu
Osmanlı Türkçesi
Eser Adının Farklı Biçimi
Gülşen-i maârif
Yayın Bilgisi
İstanbul : Dârü’t-Tıbâati’l-Âmire, H. 1252.
Fiziksel Niteleme
2 c. (1. c. 8, 847 s. ; 2. c. [8] s., s. [850]-1693) ; 23 cm
Emeği Geçenler
es-Seyyid Mehmed Es'ad, Şeyhzâde, yayına hazırlayan.