Şark mes’elesi : bidâyet-i zuhûrundan zamânımıza kadar / mütercim Nâfiz, yeni haflerle yay. haz. Emine Erdoğan.

Yer Numarası A.VI/5138
ISBN 9758736175
Dil Kodu Türkçe
Yazar Driault, Edouard dé.
Yayın Bilgisi Ankara : Berikan, 2003.
Fiziksel Niteleme 575 s. : 20 cm.
Konu Şark sorunu.