Sanatta etkileşim : bildiriler = Interactions in art : proceedings / yay. haz. = ed. by Zeynep Yasa Yaman, çev. ve İngilizce kontroller = translation and English editing Fred Stark.

Yer Numarası
B.I/1982
ISBN
9756813091
Dil Kodu
Türkçe
İngilizce
Yayın Bilgisi
Ankara : Türkiye İş Bankası, 2000.
Fiziksel Niteleme
297 s. : res. (kimi rnk.) ; 32 cm.
Genel Not
Uluslararası “sanatta etkileşim” sempozyumu Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü = International “interactions in art” symposium Hacettepe University, Faculty of Letters Department of Art History tarafından 25-27 Kasım 1998’de Ankara’da düzenlenmiştir.