Türk Dünyasını Aydınlatanlar Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay Uluslararası Sempozyumu, 13-17 Mayıs 2014, Kazan, bildiriler / editör Ömer Hakan Özalp.

Yer Numarası
B.I/8638
ISBN
9786058360297
Dil Kodu
Türkçe, Tatarca
Yayın Bilgisi
İstanbul : Bağcılar Belediyesi, 2016.
Fiziksel Niteleme
551 s. : resim (çoğu renkli), portre, tıpkıbasım, tablo ; 28 cm.
Dizi
Kültür yayınları dizisi ; no. 290
Bibliyografi, vb. Notu
Bibliyografya bildiri sonlarındadır.
İçindekiler Notu
Lehçelerarası ilişkiler bağlamında Tatar Türkçesi ağızlarıyla Türkiye Türkçesi ağızlarındaki ortaklıklar / Doç. Dr. Ercan Alkaya -- Abdullah Tukay Azerbaycan Edebî-Nazarî fikrinde / Doç. Dr. Eşqana Babayeva -- Osmanlı’nın çöküşü ve Cumhuriyet’in başlangıcı : Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul romanında Mehmet Akif Karakteri / Doç. Dr. Eşqana Babayeva -- Mehmed Akif Ersoy’un edebî kişiliği ve eserleri / Mustafa Bolat -- Mehmet Âkif’in dil ile ilgili görüşleri / Prof. Dr. Ahmet Buran -- Yazamadıkları ve yayımlayamadıkları ile Mehmet Akif / Mehmet Çetin -- Akif’te modernizm kaynaklı arızalara karşı yerli değerler önerisi / Prof. Dr. Nurullah Çetin -- Belgesel üzerine bir deneme “Yuri Anatoliyeviç Dergabuzov” / Dr. Mehmet Akif Erbaş -- Safahat’ın Âsım bölümünde Mehmet Âkif’in kullandığı bazı atasözleri ve deyimler / Dr. Fatima Hocin -- Fatih Kerimî ve İstanbul mektupları / Vahdettin Işık -- Kazanlı Halim Sabit’in, Sırât-ı Müstakim Dergisinde yayınlanan makalelerinde eğitim anlayışı / Doç. Dr. Nihat Karaer -- Mehmed Âkif’in gerçekleştiremediği özlemleri / Mustafa Karakaya -- Mehmet Âkif’in İthafları / Arslan Küçükyıldız -- Abdullah Tukay ve Tatar çocuk edebiyatı / Leyle Mingazova -- E. R. Tenişev’in bilimsal mirası ve çağdaş Türkoloji / Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu -- Bir milletin kimlik mücadelesinden bir nümune : Japonya’daki “Kazan Türk-Tatar Müslümanları”nın meal-tefsir bastırmaları / Ömer Hakan Özalp -- Safahât ve Mehmed Âkif’te Cemâleddin-i Afgânî tesiri / İbrahim Öztürkçü -- Mehmed Âkif ile ilgili birkaç mektup, birkaç evrak / Mehmet Ruyan Soydan -- İslâm-bilim ilişkileri bağlamında Ataullah Bayezidof’un Renan’a reddiyesi / Doç. Dr. Ramazan Yıldırım -- Hâlim Sâbit’in Amelî İlmihal’i ve Mehmed Âkif’in bu kitaba dair görüşleri / Tahsin Yıldırım -- Mehmet Akif Ersoy ve Abdullah Tukay’ın eserlerinde hürriyet kavramı / Prof. Dr. Gökay Yıldız -- Tatarca bildiriler. Tatar dramasında Tukay / Azat Ahmadullin -- Tukay şiirlerinin ritim ve ton yapısı / Marsel Bakirov -- Türk ve İslâm dünyasının meşhur şahsı : Rızaeddin Fahreddin / Ilide Başirova -- Eski Tatar dili ve A. Tukay’ın ilk eserleri / Ilide Başirova, A. İ. Konova -- Fatih Kerimî : Türk dünyasının aydın şahsı / Bahtiyar Minnullin, Ilide Başirova -- Şair ezgisi : halk ezgisi / Idris Gaziyev -- A. Yeniki’nin sanatında milli yaşayış felsefesi / Gulfiya Gaynullina -- Jamanaklı’nın eserinde Tukay imgesi / Feride Gabidullina -- Ayaz İshaki’nin değerlendirmesiyle Abdullah Tukay / Fuat Galimullin -- Tukay ve XX. yüzyıl Tatar şiiri / Talgat Galiullin -- Tatar Âlimi Kayyum Nâsırî’nin Tatar dili söz bilimi ve onomastik alanlarındaki çalışmalarına bir bakış / Gulzat Galiullina -- Abdullah Tukay ve Türk edebiyatı / Rezede Ganiyeva -- Türk halklarının seçkin bilim adamı / Vasil Garifullin, Rifat Mirhaev -- Tukay ve Babiç / Galimcan Gilmanov -- Abdullah Tukay’ın hayatı ve çok yönlü edebî faaliyetleri / Tahir Ǧıylacev -- Rızaeddin Fahreddin’in eserlerinin fikir temaları / G. F. Dautov -- A. Tukay ve XX. yüzyıl başı Esterhan diyarı edebiyatı / Fenzile Zavgarova -- Ünlü Tatar Lingvometodistu R. S. Azizovka 120 yıl! / Gulnara Zamaleddinova, Redif Zamaleddinnov -- Kültürel dilbilim : dil ve kültür çalışması / Redif Zamaleddinnov, Gulnara Zamaleddinova -- Ş. Mercanî mirasında Tatarların ulusal ve dinî hayatı / Ildus Zahidullin -- A. Tukay : yeni Tatar edebiyatının yönelişlerinin belirleyicisi / Daniya Zahidullina -- Rkail Zeydullah’ın “iş şu oldu…” adlı drama eserinde Tukay ve devrinin yansıması / Elfet Zakircanov -- A. Tukay ve Tatar halk ağız yaratıcılığı / Luiza Jamalieva -- Abdurrahman Sa‘di’nin Tukay’a yaklaşımı / Chulpan Kurakova -- Tatar-Türk Edebî ilişkileri bağlamında Abdullah Tukay’ın eserleri / Hatip Minnegulov -- Tatar yazarı A. Eniki’nin milli ruhu : Tukay ruhu / Elfie Motygullina -- A. Tukay ve XX. yüzyıl başı Türkiyesi’nin siyasi olayları / Elfinur Nazipova -- Tukay ve Başkurtistan / I. S. Nasipov -- Türk dünyasının meşhur bilgini Edhem Rehim Oğlu Tenişev / Fenuze Nurıeva -- Sibirya Tatarlarını dünyaya tanıtan şahıslar / Flera Sayfulina, Ravile Kutumova -- Tukay ve Ersoy’un eserlerinde “millet” ve “ümmet” konusu / Elfine Sibgatullina -- Türk dünyasının ünlü bilgini İ. H. Alparov / Firaz Harisov, Çulpan Harisova -- Türk ve diğer milletlerde himn (marş) metni sorunu üzerine / Rife Harrasova -- Ayaz Ǧıylecev ve Abdullah Tukay / Mileuza Khabutdinova -- Ferit Yusupov : Tatar lengüistik coğrafya ve ariyal lengüistik ilimlerinin kurucusu / Oleg Hisamov -- Zahide Burnaşeva’nın eserlerinde A. Tukay’ın etkisi / Damir Hhusnutdinov -- Ferit Yusupov’un bilimsel-metot çalışmaları / Muslime Shakurova -- “İdil-Ural Fuzuli’si” Şemseddin Zeki / Ayrat Yusupov -- Tatar halkının münevverlerinden Ataullah Bayazitov / Ferit Yusupov -- Tukay’ın yakın dostu Sultan Rahmankulu’nun bilimsel ve sanatsal yaratıcılığına bir bakış / Elfie Yusupova, Ruzaniya Nurmohemmetova -- XX. yüzyıl başı Tatar şiirinde Tukay imgesi : nazarî temeller ve değerlendirilme özellikleri / Nurfie Yusupova -- A. Tukay’ın gazeteciliği / Ferit Yahin.
Dil Notu
Eser Türkçe ve Tatarca bildirilerden oluşmaktadır.
Emeği Geçenler
Özalp, Ömer Hakan, editör.