İraniyat : İran Araştırmaları Dergisi = Journal of Iranian Studies = Mecelle-yi Îrân-şinasi.

ISSN
2536-460X
Dil Kodu
Türkçe, İngilizce, Farsça
Eser Adının Farklı Biçimi
Journal of Iranian Studies
Mecelle-yi Îrân-şinasi
Yayın Bilgisi
Ankara : İranoloji Derneği, 2016-
Fiziksel Niteleme
...c. : resim, tablo ; 24 cm
Güncel Yayın Sıklığı
Yılda iki, 2017-
Eski Yayın Sıklığı
Dört ayda bir, 2016.
Yayın ve/veya Sıralı Yayın Tarihi
Cilt 1, sayı 1 (2016)-
Bibliyografi, vb. Notu
Bibliyografya makale sonlarındadır.
Dil Notu
Dergi Türkçe, İngilizce ve Farsça makalelerden oluşmaktadır.
Makaleler Türkçe, İngilizce ve Farsça özet içerir.
Mevcut Sayılar
I, 1 (2016); I, 2 (2017); II, 1 (2017); II, 2 ( 2018); III, 1 (2018); III, 2 (2019).