III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 22-24 Eylül 2014, Ahlat, Bitlis = The Third International Ahlat-Eurasia Symposium on Science, Culture and Art, 22th-24th September 2014, Ahlat, Bitlis / editörler = editors Prof. Dr. Mahmut Doğru, Prof. Dr. Ercan Aksoy.

Yer Numarası
B.I/8918
ISBN
9789759228651
Dil Kodu
Türkçe, İngilizce
Eser Adının Farklı Biçimi
Third International Ahlat-Eurasia Symposium on Science, Culture and Art, 22th-24th September 2014, Ahlat, Bitlis
3. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 22-24 Eylül 2014, Ahlat, Bitlis
Üçüncü Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 22-24 Eylül 2014, Ahlat, Bitlis
III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu bildirileri
Yayın Bilgisi
Bitlis : Bitlis Eren Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Niteleme
412 sayfa : resim (renkli), çizim, harita, plan, grafik, tıpkıbasım, tablo ; 32 cm.
Dizi
Bitlis Eren Üniversitesi yayını ; no. 6
Genel Not
Eser adı dış kapakta “III. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri“ olarak geçmektedir.
Bibliyografi, vb. Notu
Bibliyografya bildiri sonlarındadır.
İçindekiler Notu
Ahlat Selçuklu mezar taşlarının üç boyutlu lazer tarayıcılar ile modellenmesi / Mahmut Doğru, Cengiz Alyılmaz, Recai Karahan, Murat Yakar, Ali Ulvi, Ahmet Suad Toprak -- Dimensional modelling of Ahlat Seljuk graveyard stones with laser scanners / Mahmut Doğru, Cengiz Alyılmaz, Recai Karahan, Murat Yakar, Ali Ulvi, Ahmet Suad Toprak -- Ahlat meydan mezarlığı mezar taşlarında kitabe içerikleri / Recai Karahan, Selami Bak -- Nemrut Kalderası : Türkiye’nin önemli jeolojik miraslarına bir örnek / Sibel Kayğılı, Ercan Aksoy -- Jeolojik miras nitelikli Ahlat taşının inşaat sektöründe kullanımı / Abdulrezzak Bakış, Ercan Işık, Fatih Hattatoğlu, Alev Akıllı -- Ahlat taşının atmosferik etkiler altındaki duyarlılığı / Mutluhan Akın, Ali Özvan, İsmail Dinçer, Vural Oyan, Mücip Tapan -- Aşırı kar yüklerine maruz çatılarda meydana gelen hasarların analizi ve çözüm önerileri / Ercan Işık, Mehmet Cihan Aydın, Muhammed Hamidullah Özlük, Ercan Demir, Veda Seven Biçen -- Van gölü havzasındaki şehirlerin morfolojik sınıflandırması / Mehmet Sait Şahinalp, Necmettin Elmastaş, Veysi Günal -- Cumhuriyet döneminde Bitlis’i iktisadi yönden kalkındırma çabaları ve halkın talepleri / M.Salih Mercan -- Çok partili dönem Türk siyasi tarihinde Bitlis milletvekilleri / Ali Arslan, Sadettin Baştürk, Gülten Arslan -- Bitlis’te büyükbaş hayvancılığın yapısı, sorunları ve çözüm önerileri : bir swot analizi denemesi / Erhan Duman -- Mutki yöresi hasır dokumalarından örnekler / Sultan Sökmen -- Van gölü havzasındaki mimari yapılarda kullanılan aks-i seda küpleri / Şahabettin Öztürk -- Tarihi Akdamar kilisesi dış kabartmalarında nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların resimleri / Özdemir Adızel, İlhami Kiziroğlu, Oktay Belli, Vedat Evren Belli -- Hüsrev Paşa külliyesi çifte hamam kazı çalışmaları / Şahabettin Öztürk, Vedat Evren Belli -- İshak Paşa sarayı medresesinin mimari tasarımı / Yüksel Bingöl -- Şortepe buluntularının Kura-Aras kültürünün öğrenilmesinde önemi / Veli Bahshaliyev, Abbas Seyidov -- Nahçıvan’ın son neolotik ve kalkolitik yerleşmelerinin Kafkasya ve Yakın Doğu yerleşmeleri arasındaki yeri / Veli Bahshaliyev, Svetlana Ağasoylu -- Ahlat ve Adilcevaz kazılarında ilk nüfus sayımı ( 30 rebiyülevvel 1252/15 temmuz 1836) / Zülfiye Koçak, Hasan Taşkıran -- Birinci umumi müfettişlik bölgesi faaliyetleri (Bitlis-Van kısımları) / Abdulaziz Kardaş, Erkan Afşar -- Moğol istilası öncesi asayişin sağlanması ve Ahlat’ın stratejik önemi / Akif Rençber -- Ahlat meslek yüksekokulu el sanatları bölümünün bölgenin yöresel el sanatlarının gelişimine katkısı / Filiz Başbaydar Belli, Vedat Evren Belli -- Ahlat’ı ziyaret eden Osmanlı padişahları / Çiğdem Kıranşan -- Eyyubi prenslerinden Takiyüddin Ömer’in Ahlat seferi / Ahmet Demir -- Van gölü havzasında Çepniler / Erol Keleş -- Maddi ve manevi değerler / İsa Yüceer -- 19.Yüzyıl halk şairi Ahlatlı Dervişoğlu Kavalcı Recep’in şiirlerinde şekil ve muhteva özellikleri ile halk irfanı ve yaşayışının yansımalarına bir bakış / Esra Kürüm -- Sainüddin Ali Türke isfihani / Mahmut Bırifkani -- Ozanlık geleneğinin kurucusu Dede Korkut’un ozanlığı ve ozanlar üzerindeki tesiri / Sait Küçük -- Ahlat destanı / Yahya Azeroğlu -- Kağızmanlı Serhatlı Lemin ve şiirlerinin tematik açıdan incelenmesi / Yasin Kılıç -- Aşıklık ve dengbejlik geleneklerinde mahlas kullanımlarının karşılaştırılması / Canser Kardaş -- Karakoyunlu hükümdarı şair Cihanşah Hakiki’nin gazellerinde ilahi aşkın kelamullah hatları / Ebülfez Ezimli -- Bitlis ve Ahlat’tan derlenip derleme sözlüğüne alınan sözler / İsmet Alparslan, Yasin Değirmen -- Ercişli şair ve yazar Selahattin Koşar / İsmet Alparslan -- Van gölünün kuzey kıyılarındaki geleneksel halk takvimi / Yasin İpek -- Kardeşlik, dostluk, sevgi, güzellik ve aşk üzerindeki Xani / Cevdet Baycan -- Brotherhood, friendship, love, beauty on Xani / Cevdet Baycan -- Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ve çevre ilçelerinde dövme geleneğinde kullanılan motifler ile geleneksel Türk el sanatlarında kullanılan motifler arasındaki benzerlik ve farklılıklar / Mehmet Ali Avcı -- Süphan dağını ziyaret eden yerli turistlerin satın alma karar sürecinin değerlendirilmesi / Mehmet Kahyaoğlu, Hasan Köşker -- Geleneksel mutfak kültürünün gelişimi, etkileri ve beslenmede küreselleşmeye gidiş / Galip Akın -- Doğal bir film platosu olarak Ahlat’ın sinema potansiyeli / Sedat Cereci -- Mobbingin akademik personeller üzerinde etkisi / Hayriye Esra Akyüz, İbrahim Güney.
Emeği Geçenler
Doğru, Mahmut, editör.
Aksoy, Ercan, editör.